Steptec
Steptec

Šina i spojnice – više od toga nije potrebno da bi se ostvarile čak i neuobičajene ideje i planovi. Predzidni sustav Viega Steptec karakterizira fleksibilno oblikovanje kupaonice i veliki komfor montaže.

Jednostavno projektiranje, proračun i montaža

 

 

Štanca za šine: brza, sigurna, čista
 
Sa štancom za šine koja spada u predzidni sustav može se izvesti čist rez bez srha – brže, sigurnije i čistije nego sa brusilicom ili pilom. Prednost: ne mora se nositi nikakva zaštitna odjeća i ne moraju se poduzimati nikakve protupožarne zaštite zbog letenja iskri. Također nije potrebna skupa dorada.

 

Jednostavno planiranje predzidne instalacije 

 

Za određivanje potreba materijala za predzidnu instalaciju kod većih objekata na raspolaganju je besplatni program na njemačkom jeziku „Schnellauslegung Steptec“. Putem jednostavnog tabelarnog upita izrađuje se lista materijala „točno u spojnicu“ za pojedinačne predzide, kao i za cijele projekte. Nakon obrade podataka za dotični projekt isto tako je jednostavno izvući odgovarajuće montažne crteže ili tekstove za natječaje.

 

Daljnje informacije za predzidnu instalaciju pomoću sustava Steptec:

 

Podžbukni vodokotlić za WC

1 Steptec spojnica

 

2 Steptec šina je otvorena s jedne strane i time se može vijcima direktno spojiti na zid, strop i pod. S duljinom bridova od 40 x 40 mm daje dovoljnu naliježnu površinu za oplatu

 

3 Jednostavna i brza montaža: dovoljna je jednoslojna oplata od pokrivnih ploča GKFI (1 x 12,5 mm) ili Aqua-KS (1 x 12 mm)

 

4 Sustav dopunjavaju specijalni moduli za WC, pisoar, bide i umivaonik, kao i za nosače armatura

 

5 Pričvršćenje keramike može se individualno prilagođavati

 

6 Podžbukni Viega vodokotlić štedi vodu i može se kombinirati sa svim potisnim pločama Visign

 

7 Kratak hod pri malim silama aktiviranja ispiranja zahvaljujući tehnologiji klackalice sa kombiniranim poteznim mehanizmom

 

8 Izjava sukladnosti sa propisima protupužarne zaštite prema MLAR; zaštita od buke ispitana prema DIN 4109

 

9 Dubinski prilagodljivo odvodno koljeno od polipropilena za jednostavno priključivanje na kanalizacijski sustav zgrade