Električno aktiviranje ispiranja za Viega vodokotliće
Električno aktiviranje ispiranja za Viega vodokotliće

U Njemačkoj kupaonice bez pregrada i sanitarne instalacije u javnom sektoru moraju biti opremljene potpornim ili sklopivim ručkama. Osim toga, norma DIN 18040-1 zahtijeva upravljačke elemente koji se mogu lako dosegnuti, da bi i osobe s invaliditetom mogle jednostavno aktivirati ispiranje WC-a. U tu svrhu Viega nudi električno aktiviranje ispiranja koje se može montirati uz samo nekoliko zahvata rukom, a po potrebi se može naknadno instalirati u skoro sve Viega vodokotliće.

Električno aktiviranje ispiranja sastoji se od samo pet komponenata: centralno upravljanje, jedinica poteznog mehanizma sa motorom, mrežni adapter, priključni kabel i pričvrsni materijal. Te komponente su već tvornički predmontirane za brzu i jednostanu montažu. Ako se novo aktiviranje ispiranja koristi u postojećim instalacijama bez priključka struje, dodatno se može isporučiti posebno sjedište baterije.

 

Električno aktiviranje ispiranja, pun opseg funkcija

 

Samo aktiviranje ispiranja u pravilu se vrši pomoću tastera ili pomoću davača radio signala. Povrh toga, moguće je dodatno povezivanje jednog daljnjeg ulaznog signala, npr. svjetlosne prepreke. Interesantan je rad u objektima sa upravljačkom tehnikom automatizacije zgrade, kada se ispiranjima dodatno treba upravljati sa centralnog upravljačkog mjesta.

 

U svakom slučaju, sa električnim aktiviranjem ispiranja na raspolaganju stoji pun opseg funkcija Viega podžbuknog vodokotlića za WC. U to spada i mogućnost da se preko upravljanja aktivira dvokoličinsko ispiranje. Tvornički su unaprijed namještene potpuna količina vode za ispiranje koja iznosi 6 litara i manja količina koja iznosi 3 litra. No, kao što je uobičajeno kod Viega vodokotlića, individualno se može birati između tri različite količine vode za ispiranje.

 

Podesivi intervali i količine vode za ispiranje

 

U novom upravljanju dodatno je integrirana takozvana funkcija Viega Hygiene+. Pomoću opcionalnog seta za programiranje može se aktivirati program za ispiranje pomoću kojeg se nakon 24, 72 ili 168 sati automatski aktivira ispiranje sa 3, 6 ili 9 litara vode. Time se u zgradama sa predvidivim prekidima u korištenju može pouzdano i ekonomično izbjeći stagnacija u mreži pitke vode.

  

Za javne i privatne sanitarne instalacije

 

Električno aktiviranje može se primijeniti u skoro svim Viega vodokotlićima, također i u onima sa manjom ugradbenom visinom. Slično je varijabilna i kombinacije sa različitim Viega potisnim pločama, na primjer iz serija Visign for Public, Visign for Style i Visign for More. Dakle, električno aktiviranje ispiranja prikladno je za primjenu u javnim, jako opterećnim sanitarnim instalacijama, kao i za privatnu kupaonicu pred čiji se dizajn postavljaju visoki zahtjevi.

Viega električno aktiviranje ispiranja
Viega električno aktiviranje ispiranja može se, na primjer, naknadno ugraditi u postojećim kupaonicama bez pregrada uz samo nekoliko zahvata rukom – i tada omogućuje još veću jednostavnost korištenja bez funkcionalnih ograničenja.

 

Povećana gornja slika:

300 dpi, RGB, jpg

 

Viega daljinsko aktiviranje ispiranja