Viega Hrvatska
Viega Hrvatska

Ovdje ćete naći pregled svih važnih telefonskih brojeva i adresa elektroničke pošte.

Podružnica u Hrvatskoj
 

VIEGA - Podružnica Zagreb za trgovinu
Trg Ante Starčevića 9
10410 Velika Gorica

info@viega.hr
01 622 48 79
01 622 48 79
Suradnici u Hrvatskoj
 

Tomislav Nikšić
Trg Ante Starčevića 9
10410 Velika Gorica

tomislav.niksic@viega.hr
01 622 48 79
098 230 492
01 622 48 79

Danijel Marijić

Dr. Luje Naletilića 15F
10020 Novi Zagreb

danijel.marijic@viega.hr
01 653 99 88
098 919 83 33
01 653 99 88
 

Ante Grga

Šetnica V. Zulina 438
21218 Seget Donji-Trogir

ante.grga@viega.hr
021 796 520
098 982 53 83
021 796 523

Tomislav Lokotar

Lašćinski Borovec 21
10000  Zagreb

tomislav.lokotar@viega.hr
01 779 90 66
99 332 23 44
01 779 90 66
 

Stjepan Penava

Runjaninova 27
44320 Kutina

stjepan.penava@viega.hr
044 681 482
099 6 681 482
Suradnici u Bosni i Hercegovini
 

Kerim Karavdić

Hasana Brkića 19
71000 Sarajevo

kerim.karavdic@viega.de
+387 33 719 416
+387 61 191 785
+387 33 719 416

Asmir Atić

Emila Zole 5

71000 Sarajevo

asmir.atic@viega.de
+387 33 46 86 44
+387 61 13 22 10
+387 33 46 86 44
Suradnici u Srbiji
 

Ivko Sandić

Kružni put 16a
11090 Beograd

ivko.sandic@viega.de
+381 11 237 95 18
+381 63 255 695
+381 11 233 78 80

Stevo Parojčić 

Krušedolska 11
11000  Beograd

stevo.parojcic@viega.de
+381 11 344 07 01
+381 63 384 054
+381 11 344 07 01
Stručni odjeli
 

Mediji i odnosi s javnošću

info@viega.hr

Viega Webmaster

webmaster@viega.hr