Novogradska palača u Schwerinu Novogradska palača u Schwerinu

Ispirni sustav Hygiene+ jamči kvalitetu pitke vode.

2009-07-08
Novogradska palača u Schwerinu

Kako se namjenska upotreba instalacije pitke vode može zajamčiti u vrlo složenom, djelomično korištenom objektu, pokazuje primjer Novogradska palače u Schwerinu.

Njezino saniranje je izvršeno između 2003. i 2008. uz milijunske troškove. Pritom su instalacije pitke vode u odlučujućim opskrbnim ograncima opremeljne sustavom za ispiranje Viega Hygiene+, čime je osigurano očuvanje kvalitete vode. Prema iskustvu korisnika, sustav za ispiranje Viega Hygiene+ osim toga ima veliku ulogu u kontroli troškova vode i otpadne vode.

 

Održavanje kvalitete pitke vode je previše važno da bi se prepustilo slučajnosti. Zbog toga su prošlih godina sukcesivno razvijene norme i regulacijske odredbe koje čine odgovarajući okvir. Primjerice njemačka Uredba o vodi za piće (TrinkwV). Tamo su između ostalog određene granične vrijednosti, ali i obveze vlasnika instalacija po pitanju osiguravanja kvalitete pitke vode (§4 Opći zahtjevi, odl. 2). Kontroliraju se javne zgrade, od verzije TrinkV 2001 nasumce od strane ureda za javno zdravstvo.

 

Tom su se temom bavilo i Udruženje njemačkih inženjera (VDI) i Njemački institut za normiranje: U normi DIN 1988-8 kao i u VDI 6023: „…preduvjet (napom.: za održavanje kvalitete vode) je pridržavanje pogonskih uvjeta koji su bili osnova za projektiranje i izgradnju instalacije.“ „…Dulje nekorištenje instalacije pitke vode je nenamjenska uporaba.“

 

Integrirani Viega sustavi:

 

  • Ispirni sustav Hygiene+
Novogradska palača u Schwerinu
Novogradska palača u Schwerinu