Problematika higijene pitke vode
Problematika higijene pitke vode

Posljednjih godina je postalo jasno da instalacije pitke vode mogu biti ozbiljan mikrobiološki problem. Nova saznanja dokazuju da su bakterije iz pitke vode mnogo češće uzrok infekcijama nego se to dosada naslućivalo.

Stručnjaci su pritom identificirali slabe točke:

  • nestručno dimenzioniranje cjevovodnih mreža
  • higijenski nedostaci kod montaže instalacije odn. pri puštanju u pogon
  • greške kod kasnijeg pogona.

 

Sljedeće mjere su posebno važne kod projektiranja i montaže instalacija pitke vode:

 

  • Ne ponuditi plodno tlo za razvoj bakterija odabirom odgovarajućih materijala
  • Izbjegavati vremena stagnacija ispravnim dimenzioniranjem cijevi prema potrebama kao i uzimanjem u obzir realnih gubitaka tlaka i ponašanja korisnika
  • Ispravna izolacija kako se hlađenjem ili zagrijavanjem ne bi negativno utjecalo na kvalitetu pitke vode.

 

Mikroorganizmima su za razmnožavanje u pitkoj vodi potrebne određene temperature. Stoga se u hladnoj vodi ne bi trebala prekoračiti temperatura  od 25°C, a temperatura tople vode se ne bi trebala spustiti ispod 55°C. Kao indikator za kvalitetu vode u instalaciji pitke vode služe između ostalog sljedeće bakterije:

 

Pseudomonas aeruginosa

 

Ta bakterija je jedan od najvažnijih uzročnika koji se prenose pitkom vodom - osobito kod infekcija u bolnici. Njezina optimalna temperatura razmnožavanja je između 25 i 30 °C. U uzorku vode od 100 ml ne smije biti uzročnika budući da Institut Robert Koch (RKI) već najmanju koncentraciju smatra "opasnom po zdravlje". U slučaju dotičnih infekcija terapija je teška. Ova bakterija kod ljudi može prouzročiti teške upala organa, čak i sa smrtnim posljedicama. Takve infekcije instalacija pitke vode već su imale za posljedicu da su se dotične instalacije odmah morale isključiti iz uporabe i zatvoriti te nakon toga sanirati.

 

Legionella pneumophila

 

Kod prve poznate epidemije legionela u jednom hotelu u SAD-u 1976. godine, ta je bakterija ubila 30 ljudi. U medijima se otad uvijek pojavljaju nove informacije o sličnim slučajevima. U međuvremenu se u Njemačkoj pretpostavlja da tamo godišnje dolazi do oko 30 000 oboljenja zbog legionela – i to sa smrtnošću od 10 do 15%, dakle oko 3 000 smrtnih slučajeva godišnje. Dobri uvjeti za razmnožavanje legionela su temperature između 25°C i 45°C.

 

Zaključak

 

Najveća moguća kvaliteta pitke vode postiže se samo odgovor-nim zajedničkim djelovanjem projektanata, instalatera i korisnika. Koliko je važna kompetentna suradnja svih ljudi uključenih u taj projekt pokazuje činjenica da manjkava kvaliteta pitke vode prema Odredbi o vodi za piće (TrinkwV) predstavlja element kaznenog djela.

 

Čitajte dalje:

Projektiranje instalacija pitke vode

Bakterija Pseudomonas aeruginosa je jedan od najvažnijih uzročnika infekcija koji se u zgradama šire putem pitke vode
Bakterija Pseudomonas aeruginosa je jedan od najvažnijih uzročnika infekcija koji se u zgradama šire putem pitke vode.
Bakterija Legionella pneumophila uzrokuje legionarsku bolest (atipičnu upalu pluća).
Bakterija Legionella pneumophila uzrokuje legionarsku bolest (atipičnu upalu pluća).