Projektiranje
Projektiranje

Potrebnu kvalitetu pitke vode jamče samo tehnička i higijenski optimirana rješenja od projektiranja do pogona.

S higijensko-ekonomske perspektive, cilj projektiranja su "vitke" instalacije. Stoga bi se trebalo učiniti sljedeće: 1) svako trošilo koje se rijetko koristi, treba biti povezano u cjevovod u obliku petlje i 2) glavno trošilo odn. sustav za ispiranje trebaju biti postavljeni na kraj voda s granastim razvodom (= osnovnog cjevovoda u koji se "ubadaju" ogranci prema trošilima).

 

Preduvjet za redovitu i potpunu izmjenu vode – već u namjenskom pogonu – je smisleni raspored trošila na etaži.

 

  • Instalacija s T-komadima može se koristiti u zgradama ili u područjima bez povećanih higijenskih zahtjeva kod često korištenih potrošnih mjesta s kratkim spojnim vodovima.
     
  • Serijski vodovi su sredstva pomoću kojih se sprječava da ne dođe do ugrožavanja ostatka instalacije od strane vodova s granastim razvodom i rijetko korištenim potrošnim mjestima, primjerice od vanjske armature zaštićene od smrzavanja. Pritom se potrošna mjesta preko zidnih pločica spoje u petlju s dva odvoda i spoje s krajnim potrošnim mjestom koje se češće koristi, primjerice s WC-om (moguća kombinacija s ispirnim sustavom).
     
  • Prstenasti vod ima smisla ako kod većih higijenskih zahtjeva serijski vod ne dolazi u obzir, primjerice kad ne postoji glavno trošilo. Na taj način se mogu više trošila povezati u petlju – i izvan dotične prostorije. Ako se u jednoj od prostorija troši voda, ona teče s obje strane i ispire nekorištena trošila.

 

Odabir materijala

 

S neprikladnih materijala u pitku vodu kućne instalacije mogu dospijeti neželjene tvari. Prema Odredbi o pitkoj vodi (TrinkwV 2001), čija je posljednja izmjena stupila na snagu 26.11.2015., materijali ne smiju uzrokovati nedopuštene promjene kvalitete pitke vode. Kao dopunska regulativa DIN 50 930-6, zahtjevi komisije za pitku vodu (KTW) i DVGW radni list W 270 opisuju utjecaj parametara sa strane materijala na kvalitetu vode. Svi materijali koje Viega koristi ispunjavaju te zahtjeve.

 

Projektiranje optimalnih dimenzija

 

U području instalacije pitke vode od higijenske i ekonomske prednosti je korištenje cjevovodnih sustava manjih dimenzija u kombinaciji s komponentama koja pogoduju otjecanju. S jedne strane izbjegavate povećane troškove materijala, a s druge strane smanjujete količinu vode u cijevima.

 

Kako bi se izbjeglo predimenzioniranje, potrebno je točno utvrđivanje potrebne potrošnje vode i istovremenosti potrošnje dotičnog objekta. Preko varijabilnih vrijednosti unutar određenog dijapazona, npr. brzine toka uzimajući u obzir gubitke tlaka, znatno se mogu smanjiti dimenzije u cijevnoj mreži. Korištenjem zapornih armatura s minimalnim gubicima tlaka, primjerice kuglastih slavina, može se koristiti dodatni tlačni potencijal.

 

Čitajte dalje:

Montaža instalacija i puštanje u pogon

Cjevovodni sustavi s optimiranim padom tlaka i spojnice s povoljnom geometrijom strujanja jamče znatno bolji kapacitet protoka i znatno bolju higijenu.
Cjevovodni sustavi s optimiranim padom tlaka i spojnice s povoljnom geometrijom strujanja jamče znatno bolji kapacitet protoka i znatno bolju higijenu.
Preporuka za raspored vodova u oknu: 1 polazni vod grijanja, 2 povratni vod grijanja, 3 pitka voda (topla), 4 Inliner cirkulacija pitke vode, 5 prljava voda, 6 pitka voda (hladna)
Preporuka za raspored vodova u oknu: 1 polazni vod grijanja, 2 povratni vod grijanja, 3 pitka voda (topla), 4 Inliner cirkulacija pitke vode, 5 prljava voda, 6 pitka voda (hladna)
Softver za projektiranje Viptool Piping s funkcijom Viega Hygiene+ podrška je projektantima pri izradi higijenski i ekonomično optimiranih instalacija pitke vode.
Softver za projektiranje Viptool Piping s funkcijom Viega Hygiene+ podrška je projektantima pri izradi higijenski i ekonomično optimiranih instalacija pitke vode.