Softver

Za brzi proračun sustava površinskog grijanja/hlađenja na raspolaganju je program  Viptool Integra na hrvatskom jeziku kojeg je razvila hrvatska tvrtka Impuls d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Viega.

 

Detaljnije podatke o programu i terminima obuke za rad s programom može Vam dati:

 

Stjepan Penava

Runjaninova 27
44320 Kutina

stjepan.penava@viega.hr
044 681 482
099 6 681 482