Adapter

Model 8570.57

Adapter

  • za sljedeće komponente ili namjene: redundantno napajanje strujom za rad s jedinicom za napajanje

Oprema

Utikač adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-​P2)

Model 8570.57


Tablica artikala

Artikl Količina
786 021
PJ
1

Logistički natpisi - etiketa i kartica

Artikl
786 021
logistički natpisi (kartica) logistički natpisi (etiketa)