Priključni kabel

Model 8570.55

Priključni kabel

  • za sljedeće komponente ili namjene: eksterno uključivanje ispiranja pomoću tastera (koje nabavlja investitor, uobičajenih u trgovačkoj mreži) sa funkcijom zatvaranja ili bezpotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),

Model 8570.55


Tablica artikala

Artikl Količina
786 007
KL PJ
3000 1

Logistički natpisi - etiketa i kartica

Artikl
786 007
KL logistički natpisi (kartica) logistički natpisi (etiketa)
3000
KL = duljina kabla