Radio prijemnik

Model 8570.58

Radio prijemnik

  • za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI-​dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-​a (radio), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI-​invalidskim ručkama 801.50... i HEWI-​dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-​a (radio), 801.50.060

Tehnički podaci

prijemna frekvencija 868,4 MHz

Model 8570.58


Tablica artikala

Artikl Količina
786 038
PJ
1

Logistički natpisi - etiketa i kartica

Artikl
786 038
logistički natpisi (kartica) logistički natpisi (etiketa)