Pravne napomene

Autorska prava
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Sva su prava zadržana. Sve slike, tekstovi, grafički sadržaji, crteži, videozapisi, filmovi, animacije, zvukovi i druga autorska djela na ovoj  internetskoj stranici podliježu, ako to nije drugačije navedeno, autorskom pravu i drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Zabranjeni su svako oponašanje i svaka izmjena. Svako pohranjivanje, umnožavanje, širenje, prosljeđivanje i reprodukcija izričito su zabranjeni bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Viega Holding GmbH & Co. KG. Posebno ističemo da autorska djela sadržana na ovoj internetskoj stranici djelomično podliježu zaštiti prava trećih.


Prava na trgovačke marke
Ako to nije drugačije navedeno, trgovačke marke upotrebljavane ovoj internetskoj stranici  (logotipi, tekstualne marke i tekstualne/slikovne marke) podliježu zaštiti trgovačkih marki tvrtke Viega Holding GmbH & Co. KG  i treći ih ne smiju ni u kojem obliku upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Viega Holding GmbH & Co. KG.

 

 

 

 

Odgovornost
Svi su sadržaji na ovoj internetskoj stranici sastavljeni s velikom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti ažuriranost, ispravnost i potpunost informacija i trajni pristup internetskoj stranici bez smetnji. Ako na ovoj stranici postoje upućivanja ili poveznice na internetske stranice trećih, Viega ne preuzima odgovornost za njihove sadržaje. Odgovornost za štete nastale blagom nemarnom povredom obveza je isključena ako nisu pogođene bitne ugovorne obveze i ako se ne radi o povredi života, tijela ili  zdravlja. Isto vrijedi i za povrede obveza naših zakonskih zastupnika i/ili naših pomoćnika u ispunjavanju obveza. To ne utječe na potraživanja temeljem Zakona o odgovornosti za proizvode.


Pojam „Viega“ koji se upotrebljava na internetskoj stranici viega.hr ovisno o kontekstu odnosi se na Viega koncern koji se sastoji od tvrtke Viega Holding GmbH & Co KG i izravnih ili neizravnih društava kćeri ili na marku Viega. Pojedinačna društva Viega koncerna pravno su odvojene i samostalne jedinice i kao takve djeluju samostalno. Pojam „Viega“ stoga ne treba shvatiti kao upućivanje na određeno društvo Viega koncerna.