Viega Megapress S XL

Uvođenjem Viega sustava Megapress po prvi put je omogućeno da se press spojevima spajaju debelostijene čelične cijevi i to u dimenzijama od ⅜ do 2 inča. Sa asortimanom Megapress XL i inovativnim uređajem Pressgun-Press Booster tehnika hladnog izvođenja press spojeva sada ulazi u primjenu i za čelične cijevi sa dimenzijama 2½, 3 i 4 inča. 

Prednosti press sustava Megapress XL
 • Megapress XL za čelične cijevi dimenzija 2½, 3 i 4 inča
 • do 80% kraće vrijeme izrade spoja u odnosu na tehniku zavarivanja
 • FKM-brtveni element za radne temperature do 140°C 
 • tehničko rješenje Viega SC-Contur u svim Megapress XL spojnicama omogućuje da se kod provjere nepropusnosti odmah uoče zabunom nesprešane spojnice
 • primjenjivost za bešavne, zavarene, crne, pocinčane cijevi, kao i za cijevi sa premazom od epoksidne smole te industrijski lakirane cijevi prema DIN EN 10255/DIN EN 10216-1 i DIN EN 10217-1
 • apsolutna protupožarna sigurnost, budući da kod tehnike hladnog izvođenja press spojeva ne nastaje plamen, niti nastaju dimni plinovi
 • savršena prikladnost za primjenu u industrijskim instalacijama, npr. u instalacijama grijanja i hlađenja, u sprinkler instalacijama, kao i u instalacijama komprimiranog zraka 
Prednosti uređaja Pressgun-Press Booster
 • inovativno pojačanje sile za Megapress XL sa integriranom koljenastom čeljusti za prešanje cijevi dimenzija 2½, 3 i 4 inča
 • optimalno dimenzionirana sila izvođenja press spoja za najveću sigurnost 
 • mala težina i praktičan remen za nošenje omogućuju visoku ergonomičnost i jednostavno rukovanje uređajem 
 • uređaj je primjenjiv za sve Viega press alate od tipa Typ 2 do Pressgun 5 (nije kompatibilan s press alatom Pressgun Picco)
 • specifične kuglaste glave koljenaste čeljusti za prešanje sprječavaju zamjenu s drugim Viega press prstenovima
 • dugi vremenski razmaci između servisiranja zahvaljujući tipičnoj Viega pouzdanosti i kvaliteti

Na raspolaganju su također i velike dimenzije sa više sigurnosti i ekonomičnosti te bez zavarivanja.

Katalog proizvoda

Svakodnevno aktualizirane informacije o Viega proizvodima.

Video s prikazom montaže (na njemačkom jeziku)