Norme i propisi

Kada se u korisničkim uputama Viega proizvoda navode norme i propisi, oni važe prvenstveno za Njemačku / Europu. Norme i propisi se skupno navode u jednom pregledu na početku korisničkih uputa.

Dopunski ili alternativno važe mnogi nacionalni propisi. Ovi nacionalni propisi nisu navedeni u korisničkim uputama, nego su – u cilju najveće moguće aktualnosti – sabrani u ovom dokumentu i uspoređeni s propisima koji važe u Njemačkoj.