The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

Country selection Country selection

Norme i propisi

Kada se u korisničkim uputama Viega proizvoda navode norme i propisi, oni važe prvenstveno za Njemačku / Europu. Norme i propisi se skupno navode u jednom pregledu na početku korisničkih uputa.

Dopunski ili alternativno važe mnogi nacionalni propisi. Ovi nacionalni propisi nisu navedeni u korisničkim uputama, nego su – u cilju najveće moguće aktualnosti – sabrani u ovom dokumentu i uspoređeni s propisima koji važe u Njemačkoj.