Izjava o svojstvima proizvoda (DoP)

Izjave o svojstvima proizvoda (njemački: Leistungserklärung, engleski: Declaration of Performance) u pdf-formatu za preuzimanje (download):