Kontakt adrese

Ovdje ćete naći pregled svih važnih telefonskih brojeva i adresa elektroničke pošte.


Poduzeće u Hrvatskoj

Viega d.o.o.
Trg Ante Starčevića 9 10410 Velika Gorica info@viega.hr +385 (0) 1 622 48 79 +385 (0) 1 622 48 79

Suradnici u Hrvatskoj

Tomislav Nikšić
Trg Ante Starčevića 9 10410 Velika Gorica
tomislav.niksic@viega.hr +385 (0) 1 622 48 79 +385 (0) 98 230 492 +385 (0) 1 622 48 79

Ante Grga
Šetnica V. Zulina 438 21218 Seget Donji-Trogir
ante.grga@viega.hr +385 (0) 21 796 520 +385 (0) 98 982 53 83 +385 (0) 21 796 523

Stjepan Penava
Runjaninova 27 44320 Kutina
stjepan.penava@viega.hr +385 (0) 44 681 482 +385 (0) 99 6 681 482
Danijel Marijić
Dr. Luje Naletilića 15F 10020 Novi Zagreb
danijel.marijic@viega.hr +385 (0) 98 919 83 33

Tomislav Lokotar
Dragutina Mitića 3 10361 Sesvetski Kraljevec
tomislav.lokotar@viega.hr +385 (0) 99 332 23 44

Suradnici u Bosni i Hercegovini

Kerim Karavdić
Hasana Brkića 19 71000 Sarajevo
kerim.karavdic@viega.de +387 33 719 416 +387 61 191 785 +387 33 719 416
Asmir Atić
Emila Zole 5 71000 Sarajevo
asmir.atic@viega.de +387 33 46 86 44 +387 61 13 22 10 +387 33 46 86 44

Suradnici u Srbiji

Ivko Sandić
Kružni put 16a 11090 Beograd
ivko.sandic@viega.de +381 11 237 95 18 +381 63 255 695 +381 11 233 78 80
Stevo Parojčić
Krušedolska 11 11000 Beograd
stevo.parojcic@viega.de +381 11 344 07 01 +381 63 384 054 +381 11 344 07 01

Suradnici u Makedoniji

Driton Esati
169 Br. 6 1200 Tetovo
driton.esati@viega.de +389 71 579 701 +389 78 277 762

Stručni odjeli

Mediji i odnosi s javnošću