Lakoća slobode uređivanja kuponice: Advantix Cleviva

Kupaonica je mjesto ugode. Zahtjevi korisnika kupaonice su odgovarajuće visoki: oni hoće individualni dizajn i veliku slobodu uređivanja. Tuš kanalica Advantix Cleviva sa površinski vođenom točkastom odvodnjom nudi im baš to: vrhunski dizajn i slobodu pri uređivanju kupaonice. I što je najbolje: nove tuš kanalice mogu se lako montirati i prilagoditi uvjetima na licu mjesta.

Advantix Cleviva može se prilagoditi svakoj situaciji ugradnje.