Seminari

Profitirajte od našeg znanja!

Neovisno o tome radi li se o majstoru, stručnom projektantu, veletrgovcu, montažeru ili praktikantu - Viega u vlastitim seminarima trenira svaku ciljnu grupu. Informativno, kompetentno i uvijek s odlučujućim znanjem iz prakse. Iako se zahtjevi na području sanitarija/grijanja/klimatizacije ne mijenjaju tako brzo, naš praktični i uvijek aktualni koncept aktualizira znanje svakog sudionika seminara te na taj način stvara jasnu prednost u odnosu na konkurenciju.