Profipress G

Opće informacije

Profipress G

Sustav press spojnica s press spojnicama od bakra, bronce ili silicijeve bronce* i cijevima od bakra prema DIN EN 1057 i radnom listu DVGW GW 392, prikladan za:
 • plinove prema radnom listu DVGW G 260 u plinskim instalacijama prema DVGW-​TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) / DVFG-​TRF 2012
 • ukapljeni plin u plinovitoj fazi za kućnu i profesionalnu primjenu, ispitano prema radnom listu DVGW G 5614
 • cjevovode za sustave grijanja na loživo ulje prema DIN 51603‑1
 • vodove za diesel gorivo kao usisne i potisne vodove DIN EN 590 uz uvažavanje (njemačke) Opće dozvole službe za građevinski nadzor Z-38.4‑71

Press spojnice
Press spojnice svih veličina izrađene su sa tehničkim rješenjem SC‑Contur na press spojnice – spojevi koji nehotice nisu sprešani prilikom montaže prepoznaju se pri punjenju instalacije. SC‑Contur ima certifikat i ispunjava zahtjeve radnog lista DVGW G 5614, točka 4.4.1, prisilno propusne spojnice.
Kod provjere nepropusnosti vodom Viega omogućuje prepoznavanje nesprešanih spojeva u rasponu tlaka od 0,1 MPa–0,65 MPa, a kod suhe provjere nepropusnosti stlačenim zrakom ili inertnim plinovima od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaka
Žuta točka, žuti četverokut i natpis »Gas MOP 5 / GT1«

Brtveni elementi
Žuta HNBR guma

Materijali press spojnica
Bakar, bronca: CC 499K
Silicijeva bronca*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(Oboje prema listi UBA od 15.03.2017. UBA je njemački Savezni ured za zaštitu okoliša)

Dimenzije/materijal
Standardne veličine: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 mm
XL veličine: d 64,0 mm
Press spojnice s navojnim priključkom d 12–54 mm
XL press spojnice s navojnim priključkom d 64,0 mm

Područja primjene
Prirodni/ukapljeni plin
Loživo ulje/diesel gorivo (d 12–54 mm)

Napomena
Za primjenu u instalacijama za plinska postrojenja, postrojenja s loživim uljem i postrojenja s diesel gorivom dozvoljene su samo bakrene i brončane press spojnice proizvođača Viega koje na sebi imaju žuti četverokut i natpis »Gas MOP 5 / GT1«!

Za upotrebu u područjima primjene koja nisu opisana potrebno je prethodno uputiti upit o materijalima servisnom centru tvrtke Viega.

Radni uvjeti
Plinske i instalacije ukapljenog plina
 • Radna temperatura -20 °C do +70 °C
 • Radni tlak maks. 0,5 MPa
 • Radni tlak kod zahtjeva za HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 minuta: maks. 0,1 MPa (1 bar)
Instalacije s loživim uljem i diesel gorivom
 • Radna temperatura maks. 40 °C
 • Radni tlak -0,05 do +0,5 MPa

Atesti
Profipress G (d 12‑54)
 • Regulativa DVGW br. DG-4550AU0070
Profipress G XL (d 64,0)
 • Regulativa DVGW br. DG-4550AU0070

Primjena press alata
Sigurnost ispravnog funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o besprijekornom stanju korištenih press alata i pribora. Za izvođenje press spojeva stoga preporučujemo primjenu Viega press alata i pribora te njihovu redovitu kontrolu koju treba vršiti ovlaštena servisna služba.

Tehnički podaci
Press spojnice i sklopovi kontinuirano se optimiraju. Prema potrebi aktualne Z-​dimenzije i ugradbene dimenzije možete preuzeti sa stranice tvrtke Viega: www.viega.hr

*) Zamjena materijala uslijed preinake proizvodnje sa bronce na silicijevu broncu koja je za poduzeće Viega sada jedinstvena legura za cijeli svijet
Prikaži više
Profipress G

Preuzimanje datoteka

Z-dimenzije  (1)
Tehnika primjene  (1)
Brošura  (2)