Smartloop-Inliner tehnika

Obično se kod centralne opskrbe toplom vodom u usponsko okno paralelno s vodom tople vode postavlja cirkulacijski vod. Ovdje ekonomičnu alternativu nudi Smartloop "Inliner" tehnika s fleksibilnim cirkulacijskim vodom u metalnom usponskom ogranku. 

Tehnika Smartloop-Inliner 

Kod jednocijevnog principa Smartloop "Inliner" tehnike polazni i povratni vod se sažimaju u jednu cijev. Time otpada posebna cijev za cirkulacijsku vodu. To ne smanjuje samo troškove instalacije i štedi prostor, već dovodi do uštede energije na temelju smanje-nog toplinskog zračenja za oko 20-30 %. Drugačije nego kod konvencionalne cirkulacije, najniža temperatura sustava kod "Inliner" tehnike nije kod ponovnog ulaza u spremnik, već na završnim komadima usponskih ogranaka tople vode 

Unutarnji cirkulacijski vodovi mogu se koristiti u svakom sustavu za zagrijavanje pitke vode. Temperatura tople vode ni na kojem mjestu ne bi trebala pasti za više od 5 K u odnosu na izlaznu temperaturu zagrijača pitke vode. Proizvođač dotičnog sustava mora termičkim i hidrauličkim proračunom izvesti i staviti na raspolaganje dokaz takvog funkcioniranja. U tvrtki Viega se to npr. vrši pomoću sofisticiranog softvera za projektiranje Viptool Piping.

Kratki pregled prednosti Smartloop "Inliner" tehnike:

  • Štedi prostor (mala instalacijska okna)
  • Manji broj središnjih provrta kod proboja međuetažnih ploča
  • Gotovo prepolovljen trošak instalacijskih radova
  • Oko 20 % uštede u materijalu i vremenu kod izoliranja, pričvršćivanja, kao i kod radova zaštite od požara i buke
  • Manje cirkulacijske pumpe
  • 20 - 30% manji toplinski gubici
Prednosti unutarnjeg cirkulacijskog voda: manji gubitak topline, pojed-nostavljena montaža i manji troškovi za izoliranje cijevi prema EnEV, kao i za protupožarne mjere u stropnoj provodnici.

Prednosti unutarnjeg cirkulacijskog voda: manji gubitak topline, pojed-nostavljena montaža i manji troškovi za izoliranje cijevi prema EnEV, kao i za protupožarne mjere u stropnoj provodnici.